Lemi ja tekemisen meininki Keskustelunavauksia ja näkemyksiä Lemin tulevaisuuden haasteisiin.

Yhteistyöllä kunta uudistuu

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvityksen teemaraportit on tutkittu, kuntakierrokset ja kuntien kuulemiset on pidetty.  Nyt on aika katsoa talouden näkökulmasta, mitä palveluja kunnassamme järjestämme lakisääteisten palvelujen lisäksi. Toiseksi mietittävä tarkkaan, miten pystyisimme järjestämään lakisääteiset palvelut ja muut mahdolliset palvelut tuottavammin ja tehokkaammin. Kolmanneksi pohdittava yhdistytäänkö kuntaliitoksella tai millaista yhteistyötä palvelujen järjestämisessä maakunnassa tai ympäristökuntien kanssa pystymme tekemään tiukan talouden raameissa.

Lemillä saa jo tämän vuoden talousarvion luvut sekaisin Kuukanniemen koulurakennus, lisämenot väistötilaratkaisussa ja varhaiskasvatuksessa sekä lisäkulut koulukuljetuksissa. Haasteelliseksi pärjäämisen tekee valtionosuusuudistuksen tuoma muutos tuloihin, joka merkitsee ennakoidusti 151 euron vähennystä asukasta kohden. Lisää harmaita hiuksia aiheuttaa ennuste uuden sote-alueen rahoitusmallista, jonka luvut ovat tuhoisia Lemille. Menolisäys olisi laskentatavan painotuksista riippuen jopa 1,7 miljoonaa euroa.  Yleinen talouden kohentuminen teollisuuden lisääntyneiden tilauksien myötä voisi tuoda pelivaraa verotulojen kasvaessa, mutta joudumme tekemään päätöksiä olemassa olevilla tiedoilla ja realistisilla tuloennusteilla. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset muodostavat kuntien menoista jättiosan, on tärkeää selvittää sote -järjestämislain tulevassa linjauksessa sen rahoitusmalli pohjamutia myöten ennen päätöksiä.

Lemillä on karsittu perusopetuksen tuntijakoa, lykätty virkoja ja kaikilta hallinnonaloilta palkkamenoissa säästetään lomautuksin. Henkilöstö on yhteistyössä etsinyt säästöjä ja käynyt lomautusneuvotteluja hyvässä hengessä. Edellä mainitut ovat kuitenkin vain pintaraapaisu kustannusrakenteen karsimiseksi. On asetettava uudet tavoitteet ja tehtävä suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi, kun kuntaliitosta emme halua. Ratkaisut ja päätökset uudistua ovat omissa käsissämme.

Minkä raporttien viitoittamista teistä valitsemme? Lemi haluaa jatkaa selvitystyötä. Olemme yhteistyöhaluisia ja toivomme selvityksen lopputuloksena laskelmia ja hintalappuja, mitä maksaa itsenäisenä pysyminen, yhteistyön syventäminen pienempien kuntien kanssa tai liittyminen isompaan kuntaan. Hintalappuun vaikuttaa valtionosuuden muutokset mahdollisissa liitoksissa sekä sosiaali- ja terveyspuolen tulevat rahoituspäätökset.

Etelä-Karjalassa kuntien kesken tehdään jo laajasti yhteistyötä. Yhteistyön syventäminen tehokkaasti ja tuottavasti vaatisi uudenlaista verkostoitumista, hallinnon tiivistämistä ja rakenteiden purkamista mm. muodostamalla yhteisiä lautakuntia, yhdenmukaisia hallinto- ja toimintasääntöjä sekä samanlaisia tietojärjestelmiä.  Vahvuuksiin nojaava luottamuksellinen yhteistyö ja samanlainen hallintokulttuuri ovat keino vastata tulevaisuuden haasteisiin. Yhteiset käytänteet, viranhaltijat ja toimintatavat syventävät yhteistyötä ja tuovat tuloksellista tehokkuutta kuntauudistuksen tavoitteen mukaisesti. Kun kuntaliitos on mörkö, vaihtoehdoksi jää yhteistyö ja kumppanuus. Niissäkin itsenäinen kunta käsitteenä laajentuu.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Sivut